អ្វីដែលយើងផ្តល់ជូន

ផលិតផល​ពិសេស

រឿង​របស់​ពួក​យើង

RuiAn Friendship Automobile Wiper Blade Co., Ltd. គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិត wiper blades ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ 2002 នៅក្នុង ZheJiang ប្រទេសចិន ដែលមានបទពិសោធន៍សម្បូរបែបក្នុងការនាំចេញ រចនា និងអភិវឌ្ឍ wiper blades រថយន្ត។

ផលិតផលសំខាន់ៗដែល YOUEN wiper ផ្សព្វផ្សាយមានជាសកល និងគ្មានស៊ុម wiper blade, wiper blade ពិសេស, wiper blade, multifunctional wiper balde, wiper blade hybrid, wiper blade for truck and rear wiper blade…

អាន​បន្ថែម

ការមកដល់ថ្មី។

តាម​យើង